Privacyverklaring (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 mei 2020 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://djproducer.school over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Contact - door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • IP Adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 2 jaar.

1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Betalingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Financiële gegevens
 • IP Adres
 • Bezoekersgedrag

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 2 jaar.

1.3 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Een account registreren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • IP Adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.4 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Nieuwsbrieven

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.5 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om service te bieden voor diensten of producten te die een klant wil kopen of heeft gekocht

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • IP Adres
 • Bezoekersgedrag

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 2 jaar.

1.6 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Financiële gegevens

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 2 jaar.

1.7 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bezoekersgedrag

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 2 jaar.

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Aanbieders van cloudopslag
Land: Nederland
Doel: Gegevensopslag

Naam: Boekhoudprogramma
Land: Nederland
Doel: Boekhouding

Naam: Betalingsaanbieders
Land: Nederland
Doel: Betalingsservices

Naam: Dienst voor bezoekersstatistieken
Land: VS
Doel: Bezoekersstatistieken bijhouden

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De beveiligingsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • TLS / SSL
 • DKIM, SPF en DMARC
 • Fysieke veiligheidsmaatregelen van systemen die persoonsgegevens bevatten.
 • Beveiligingssoftware

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteit in een EU-lidstaat. Als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt je contact opnemen met Jip van Krieken via jip@djproducer.school of telefonisch op 06 - 233 40 196.

10. Contactinformatie

djproducer.school
Havervelden 2, 5281 PT Boxtel, Nederland
Nederland
Website: https://djproducer.school
E-mail: info@djproducer.school
Telefoonnummer: 06 - 233 40 196

Bijlage

djproducer.school, gevestigd aan Tramkade 26, 5211 VB ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je privacy-voorkeuren stel je in op de privacyinstellingen pagina.

Contactgegevens

Tramkade 26 5211 VB ‘s-Hertogenbosch +31(0)73 – 20 20 971 www.djproducer.school

Persoonsgegevens die wij verwerken

djproducer.school verwerkt je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst die we met je zijn aangegaan, en/of omdat je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of een formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
In het geval van een bedrijf:
 • Naam organisatie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website(s) en/of dienst(en) hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@djproducer.school, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

djproducer.school verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Als je een account aanmaakt, worden je naam en je e-mailadres gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen
 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze ticketwinkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:
 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Geautomatiseerde besluitvorming

djproducer.school neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Gedoeld wordt hier op besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen (vb. algoritmes), zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van djproducer.school) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

djproducer.school bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegeven Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam Verwijderd na afronding van een uitvoering van een overeenkomst. Als je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan bewaren we deze gegevens 2 jaar. Tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.
 • Afhandelen betaling
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Mogelijkheid bieden van het aanmaken van een account
E-mailadres 2 jaar, tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.
 • Afhandelen betaling
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Mogelijkheid bieden van het aanmaken van een account
 • Verzenden nieuwsbrief
 • Contact opnemen indien nodig voor uitvoeren dienst
 • Informeren over gewijzigde diensten
Adres 2 jaar, tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.
 • Uitvoeren overeenkomst
Telefoonnummer 2 jaar, tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Contact opnemen indien nodig voor uitvoeren dienst
Bankrekeningnummer 2 jaar, tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.
 • Afhandelen betaling
Overige gegevens die door jou in correspondentie en telefonisch aan ons zijn verstrekt 2 jaar, tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Contact opnemen indien nodig voor uitvoeren dienst

Delen van persoonsgegevens met derden

djproducer.school deelt jouw persoonsgegevens met derden voor het creëren, verzenden en beheren van marketingcampagnes. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. djproducer.school blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt djproducer.school jouw persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij hebben overeenkomsten met deze derden om ervoor te zorgen dat je gegevens zo veilig mogelijk worden bewaard. Wanneer we bijvoorbeeld je gegevens buiten de Europese Unie overdragen, zorgen we ervoor dat er aanvullende maatregelen zijn genomen om je gegevens te beschermen – zoals het EU-VS privacyschild (PS) en de modelcontractbepalingen (SCC) – naast alle noodzakelijke privacy- en veiligheidsmaatregelen die wettelijk vereist zijn.
Partner Doel Regio Overdrachtsmechanisme
Aanbieder boekhouding Boekhouding EU SCC
Marketingpartners E-mailmarketing VS PS & SCC
Aanbieders van cloudopslag Gegevensopslag VS PS & SCC
Betalingsaanbieders Betalingsservices VS PS
Betalingsaanbieders Betalingsservices EU PS & SCC

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

djproducer.school gebruikt alleen technische en functionele cookies en tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies en de gegevens die hiermee worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door djproducer.school en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@djproducer.school. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. djproducer.school wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

djproducer.school neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@djproducer.school. djproducer.school heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Psst...

Wil je iemand verrassen met een te gek cadeau?