Privacy statement

djproducer.school, gevestigd aan Havervelden 2, 5281 PT Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je privacy-voorkeuren stel je in op de privacyinstellingen pagina

Contactgegevens

Havervelden 2
5281 PT Boxtel
+31(0)6 – 233 40 196
www.djproducer.school

Persoonsgegevens die wij verwerken

djproducer.school verwerkt je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst die we met je zijn aangegaan, en/of omdat je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of een formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

In het geval van een bedrijf:

 • Naam organisatie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website(s) en/of dienst(en) hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@djproducer.school, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

djproducer.school verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Als je een account aanmaakt, worden je naam en je e-mailadres gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen
 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze ticketwinkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Geautomatiseerde besluitvorming

djproducer.school neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Gedoeld wordt hier op besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen (vb. algoritmes), zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van djproducer.school) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

djproducer.school bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

PersoonsgegevenBewaartermijnReden
Voor- en achternaam

Verwijderd na afronding van een uitvoering van een overeenkomst.

Als je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan bewaren we deze gegevens 2 jaar. Tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.

 • Afhandelen betaling
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Mogelijkheid bieden van het aanmaken van een account
E-mailadres2 jaar, tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.
 • Afhandelen betaling
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Mogelijkheid bieden van het aanmaken van een account
 • Verzenden nieuwsbrief
 • Contact opnemen indien nodig voor uitvoeren dienst
 • Informeren over gewijzigde diensten
Adres2 jaar, tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.
 • Uitvoeren overeenkomst
Telefoonnummer2 jaar, tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Contact opnemen indien nodig voor uitvoeren dienst
Bankrekeningnummer2 jaar, tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.
 • Afhandelen betaling
Overige gegevens die door jou in correspondentie en telefonisch aan ons zijn verstrekt2 jaar, tenzij je ons vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Contact opnemen indien nodig voor uitvoeren dienst

Delen van persoonsgegevens met derden

djproducer.school deelt jouw persoonsgegevens met derden voor het creëren, verzenden en beheren van marketingcampagnes. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. djproducer.school blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt djproducer.school jouw persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Wij hebben overeenkomsten met deze derden om ervoor te zorgen dat je gegevens zo veilig mogelijk worden bewaard. Wanneer we bijvoorbeeld je gegevens buiten de Europese Unie overdragen, zorgen we ervoor dat er aanvullende maatregelen zijn genomen om je gegevens te beschermen – zoals het EU-VS privacyschild (PS) en de modelcontractbepalingen (SCC) – naast alle noodzakelijke privacy- en veiligheidsmaatregelen die wettelijk vereist zijn.

PartnerDoelRegioOverdrachtsmechanisme
Aanbieder boekhoudingBoekhoudingEUSCC
MarketingpartnersE-mailmarketingVSPS & SCC
Aanbieders van cloudopslagGegevensopslagVSPS & SCC
BetalingsaanbiedersBetalingsservicesVSPS
BetalingsaanbiedersBetalingsservicesEUPS & SCC

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

djproducer.school gebruikt alleen technische en functionele cookies en tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Klik hier voor meer informatie over onze cookies en de gegevens die hiermee worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door djproducer.school en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@djproducer.school.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

djproducer.school wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

djproducer.school neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@djproducer.school. djproducer.school heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 15 mei 2019